sunnuntai 28. huhtikuuta 2013

Laki ja kuluttajansuoja matkailijan turvana

Suomessa valmismatkojen myynnistä on säädetty valmismatkalailla. Valmismatkaan sisältyy joko kuljetus ja majoitus tai majoitus ja ohjelmapalvelu, tai se on matkatoimiston kokonaan matkustajan toiveiden mukaan räätälöimä palvelu. Kuluttajavirasto ja Suomen matkatoimistojen liitto ovat myös sopineet yleiset valmismatkaehdot, jotka toimivat lain lisäksi kuluttajan turvana valmismatkaa varattaessa ja sinne lähdettäessä. 

Valmismatkan tietyt ehdot ovat laissa tarkkaan säädellyt. Esimerkiksi matkan peruuttaminen onnistuu ilman kuluja matkustajalle, jos matkan varausmaksua ei ole vielä maksettu. Jos varausmaksu on suoritettu, voi matkustaja peruuttaa matkan ylivoimaisen esteen, matkakohteen matkustusolosuhteiden tai matkanjärjestäjän tekemien olennaisten muutosten vuoksi. Tällöin hänelle saattaa koitua peruutuksesta kuluja. Lisäksi säädökset koskevat muun muassa matkan maksamista ja korvauskysymyksiä. Matkailuyrittäjän kannattaa myös huomioida, että laissa on matkan markkinoimiseksi tehdylle matkailuesitteelle vaatimuksia sen sisällön suhteen. Kuva täältä

Kuluttajansuojalain säännökset ovat valtaosaltaan pakottavia lain säännöksiä. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
kuluttajansuojan vastainen ehto on mitätön. Kuluttajaviraston mukaan "elinkeinonharjoittaja alan ammattilaisena, sopimusehtojen laatijana ja resursseiltaan suurempana on sopimussuhteessa vahvempi osapuoli, kuluttajansuojalaissa on katsottu tarpeelliseksi tasapainottaa osapuolten asemaa suojaamalla kuluttajaa kohtuuttomia ehtoja vastaan." Yritys ei siis saa sopimusehdoillaan sivuuttaa kuluttajansuojalain asettamia ehtoja. Tietosuoja kuluttajalle suunnatussa verkkokaupassa 


Verkkokaupasta tilatessaan asiakas joutuu usein antamaan omat henkilötietonsa ostoksen toimittamista varten. Suomalaisen verkkokauppaa käyvän yrityksen tulee käsitellä asiakkaidensa henkilötietoja henkilötietolain puitteissa. Verkkokauppaa käyvän yrityksen sivuilta tulee löytyä verkkokaupassa kerättävän henkilörekisterin rekisteriseloste


Kuva täältä

Asiakas voi myös pyytää yritykseltä tietoja siitä, miten hänen henkilötietojaan säilytetään ja käsitellään. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan asiakkaalla on oikeus: 
  • Pyytää tarkistettavaksi itsestään kerätyt henkilötiedot. 
  • Pyytää korjattavaksi virheellinen henkilötieto. 
  • Saada nähtäväkseen tiedot henkilötietojensa käsittelystä, rekisterinpitäjästä sekä mahdollisesta tietojen luovutuksesta. 
  • Kieltää rekisterissä olevien henkilötietojensa käyttä esimerkiksi suoramarkkinointiin. 

Etämyyntisäännökset B2C -kaupassa 


Kuluttajaviraston mukaan: "etämyynti on kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Kauppa ja sitä edeltävä markkinointi tapahtuu kokonaan sähköpostilla, puhelimella tai muilla viestintävälineillä." Yleensä etämyyntiä ovat verkkokaupan lisäksi puhelin- ja postimyynti.

Kuluttajaviraston mukaan etämyynti eroaa normaaliin kaupankäyntiin nähden esimerkiksi peruuttamisoikeuden osalta. Valtaosalla tuotteista tai palveluista on 14 päivän peruutusoikeus. Tuotteita saa kotona kokeilla muttei käyttää. Jos tuotetta on käytetty, peruutusoikeus raukeaa. Peruutusoikeus ei koske niitä majoitus- ja vapaa-ajan palveluja sekä matkalippuja, jotka alkavat tiettynä ajankohtana (esimerkiksi hotellimajoitus tai lentoliput). Tällöin peruutusehdot määritellään palvelun sopimusehdoissa. Valmismatkoja koskevat omat peruutusehtonsa, kuten alussa mainitsin. 

Etämyynnissä asiakkaalla on oikeus saada tilausvahvistus ostamastaan tuotteesta tai palvelusta. Siitä on käytävä ilmi mm. tuotteen kokonaishinta, toimitus ja maksuehdot, yrityksen yhteystiedot ja palautustiedot. Myös peruutusoikeudesta ja peruuttamisen mahdollisista kuluista on kerrottava.  Jos toimitusaikaa ei ole tarkennettu, on asiakkaan oikeus olettaa saavansa sen 30 päivän sisällä tilauksen tekemisestä, muutoin kaupan voi katsoa rauenneeksi. 


Kuva täältä

Muotovapaus B2B -kaupassa


Yritykset ovat vapaita sopimaan itseään velvoittavia sopimuksia parhaaksi katsomallaan tavalla. Sähköisesti solmittu sopimus on lähtökohtaisesti perinteisen sopimuksen kanssa samassa asemassa. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti